Garantie

Degalux garandeert de goede werking van haar producten gedurende 3 jaren na aankoop. De garantie beperkt zich tot het gratis (af fabriek) leveren van vervangende onderdelen. De kosten van het herstellen of vervangen van deze onderdelen zijn voor onze rekening. Uiteraard geldt de garantie alleen als er vakkundig is gemonteerd en onze producten op een normale wijze zijn behandeld en gebruikt. Het gaat hier om alle mankementen door materiaal- en fabricagefouten, zulks ter beoordeling

van Degalux. De garantie geldt alleen als de koper aan al zijn verplichtingen richting Degalux heeft voldaan. Het niet voldoen aan deze verplichtingen geen verlenging van de garantietermijn ten gevolge heeft. Indien er garantie is afgesproken inclusief montage, dienen de producten goed toegankelijk te zijn. Klimmateriaal komt voor rekening opdrachtgever.

Heb je nog vragen?

Stuur je vraag per e-mail. Je mag ons ook altijd even bellen.