Home
Algemene actievoorwaarden

Algemene actievoorwaarden

Degalux organiseert prijsvragen, wedstrijden en spellen (hierna te noemen: "acties") waarbij prijzen gewonnen kunnen worden. Naast algemene actievoorwaarden zijn er specifieke spelvoorwaarden van toepassing. Door deel te nemen aan acties aanvaardt de deelnemer de algemene actievoorwaarden en specifieke spelvoorwaarden.

 • Deelnemers dienen minimaal 16 jaar oud te zijn, of een verklaring te hebben verkregen van een ouder/voogd.
 • Medewerkers van Degalux zijn uitgesloten van deelname aan acties evenals inwonenden en familie van medewerkers van Degalux.
 • Er kan niet worden gecorrespondeerd over de uitslag en toekenning van de prijs.
 • Bekendmaking van de winnaar(s) gebeurt publiekelijk via de eigen social media pagina's van Degalux op Facebookpagina en/of Instagram of via www.degalux.com
 • De winnaar(s) kunnen uiterlijk tot zes maanden na bekendmaking aanspraak maken op de prijs. Na zes maanden vervalt het recht op de prijs.
 • Degalux behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren als Degalux van mening is dat de deelnemer(s) op frauduleuze of oneerlijke wijze invloed uitoefent op het verloop van de acties.
 • Degalux is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit deelname aan de acties.
 • Degalux behoudt zich het recht voor om spelvoorwaarden en algemene actievoorwaarden te wijzigen zonder opgaaf van reden.
 • Degalux verwerkt gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Winnaar(s) van de prijs zullen op verzoek van Degalux medewerking verlenen aan promotionele activiteiten zolang dit in redelijkheid van hen verwacht mag worden.
  Een ingezonden foto of video is onbeperkt en voor elk doel te gebruiken, te bewerken of te delen via welke media en in welke vorm dan ook. Hiervoor gelden geen restricties of beperkingen.
 • Voor de verleende medewerking zal geen financiële vergoeding betaald worden.
 • Indien een van de bepaling niet rechtsgeldig is tast dit niet de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan.
 • Prijzen worden eenmalig uitgekeerd.
 • Prijzen en restwaarde zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • Deelname is uitsluitend toegestaan voor personen woonachtig in Nederland en België. 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen kunnen per e-mail kenbaar worden gemaakt aan Degalux via info@degalux.com. Degalux zal zorg dragen zo snel mogelijk reactie te geven op e-mails.